Himno Rizal

Lyrics by: Daniel A. Cabaña, HS ’79, BCS ‘85

Music by: Restituto A. Umali, BCS ’40

Sa aming isipan, ikaw ang tanging luminang

Mahal naming José Rizal, tanglaw namin at dangal;

Saan man magtungo, ngalan mo’y laging taglay

‘Pinagbubunyi ka namin sa t’wi-t’wina aming José Rizal;

Bandilang bughaw at ginto, ay ating iwagayway

Sagisag ng dunong at yaman, na dulot sa ating kalul’wa;

Habang may buhay lagi naming dadakilain ang ‘yong ala-ala,

Habang may buhay lagi naming dadakilain ang ‘yong ala-ala.